Results for "arbeidsgivere gjor lite med seksuell trakassering"

Arbeidsgivere gjør lite med seksuell trakassering | FriFagbevegelse.no

https://frifagbevegelse.no/.../arbeidsgivere-gjor-lite-med-seksuell-trakassering -6.158.453023.ce4cb54d48

13. mar 2017 ...Selv om en av fem har opplevd seksuell trakassering på jobb, mangler mange arbeidsgivere rutiner for oppfølging.

– Vi må tørre å snakke åpent om seksuell trakassering – også i ...

fagbladet.no/.../-vi-ma-torre-a-snakke-apent-om-seksuell-trakassering--ogsa-i -fagforbundet-6.91.493765.cd251f9ffe

18. okt 2017 ...Arbeidsgivere gjør lite med seksuell trakassering. – Nok av arenaer. – Vi må tørre å sette seksuell trakassering på dagsorden, løfte det, og være en organisasjon som tydelig viser at vi tar avstand fra dette. Ungdom i vår organisasjon må føle seg trygge, vite at de blir trodd på, og at det er lov å si ifra, sier...

Fagbladet Nyheter

https://fagbladet.no/tags/sykepleier-6.327.236.4b7e1119a0

Bachelor. Framtiden vil vise hvilke opptaksordninger som fungerer. I år prøver Høgskolen i Oslo og Akershus ut flere nye, og ulike opptakskrav, skriver prorektor Nina Waaler i dette innlegget. pixabay.com. Høy strykprosent blant sykepleierstudenter med studiekompetanse. Opp mot halvparten av sykepleierstudentene med...

Dette gjør du om du opplever seksuell trakassering på jobb

www.kk.no/.../dette-gjor-du-om-du-opplever-seksuell-trakassering-pa-jobb- 68887019

19. nov 2017 ...Om du opplever seksuell trakassering i forbindelse med jobb, så er det veldig viktig å melde ifra til arbeidsgiver. Du skal ikke finne deg i det, og du har krav på at arbeidet er ledet og lagt til rette på en sånn måte at du beskyttes mot trakassering. Det er viktig at du melder fra slik at det kommer frem at dette...

Fagbladet Nyheter

https://fagbladet.no/tags/arbeidsliv-6.327.29.9229860e9c

Arbeidsgivere gjør lite med seksuell trakassering. Selv om en av fem har opplevd seksuell trakassering på jobb, mangler mange arbeidsgivere rutiner for oppfølging. KOSTER: En kvinne koster ...På Stortinget er det liten vilje til å gjøre noe med sykelønna når IA-avtalen skal reforhandles neste år. Norsk Industris Stein...

Mobbing

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/mobbing/

Den sier også en del om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter for å ivareta et godt arbeidsmiljø, og verneombudets rolle. Både arbeidsgiver og ...Rutinen skal være gjort kjent for alle, og gi informasjon om hvordan man skal melde fra om arbeidsmiljøproblem og hvem man skal henvende seg til. Dette er som oftest den ...

Fagbladet Nyheter

https://fagbladet.no/tags/sykehjem-6.327.268.fbba346388

Arbeidsgivere gjør lite med seksuell trakassering. Selv om en av fem har opplevd seksuell trakassering på jobb, mangler mange arbeidsgivere rutiner for oppfølging. VANSKELIG: 73 prosent av ....«De fleste verbale seksuelle kommentarer og spørsmål kommer under dusjesituasjoner når de står selv uten klær.»...

Seksuell trakassering på jobb - DinSide

https://www.dinside.no/a/61011368

15. nov 2015 ...TRAKASSERING? Tafsing og klåing går utvilsomt inn under definisjonen seksuell trakassering, og det er arbeidsgivers ansvar å forhindre at slikt skjer på ...Arbeidstilsynet anbefaler at man først tar det opp med vedkommende selv, og snakke med verneombud eller tillitsvalgt om man møte liten forståelse.

10 tips for håndtering av trakassering på arbeidsplassen | Virke

https://www.virke.no/lovverk.../jus.../trakassering-pa-arbeidsplassen/

23. nov 2017 ...Og hva gjør du hvis ansatte melder fra om trakassering? ...I forlengelsen av dette har arbeidsgivere en lovpålagt plikt til å forebygge seksuell trakassering, jf. likestillingsloven § 25. ...Dersom du møter liten forståelse råder vi deg til å ta saken videre i henhold til de rutinene virksomheten har utarbeidet.

Brennemerking av grisete menn - Minerva

https://www.minervanett.no/brennemerking-grisete-menn/

21. nov 2017 ...Vel og merke er det en leder som slutter i jobben som følge av anklagene, så det er lite sannsynlig at han er uskyldig. Likevel er det å ...Arbeidsgivere gjør klokt i å utforme tydelige retningslinjer som kan være til hjelp dersom noen har behov for å rapportere om seksuell trakassering. Les også Jan Arild...

Hot Searches

Most recent results

Bknii.com - A member of Atonu's group.
Search, navigation, task management, collaboration and application integration;
Information portal. Buy, sell, park domains.
Tools: Search Docs | Proxy | IP Lookup